جهت شرکت در کارگاه های 10 در 10 راه اندیشه حتما فرم زیر را تکمیل نمایید:

محل سکونت :*